Social:

RSS:

Vatikaanin Radio

Paavin ja kirkon ääni maailmalla

Kieli:

Paavi Franciscus \ Vastaanotot ja Angelus

Paavi: Kristillinen toivo on kuin ankkuri taivaassa

Kristillisen toivon ankkuri on Jumalassa ja Hän johdattaa meitä kohti lopullista päämääräämme, totesi paavi Franciscus keskiviikon katekeesissa. - REUTERS

27/04/2017 12:26

Jumala johdattaa meitä kohti lopullista päämääräämme, totesi paavi keskiviikon yleisvastaanoton yhteydessä pitämässään katekeesissa. Kristillinen toivo on kuin ankkuri, joka on heitetty taivaaseen. Ohessa tiivistelmä paavin puheesta.

"Rakkaat sisaret ja veljet, tänä pääsiäisaikana katekeesimme tutkiskelee Jeesuksen ylösnousemuksen tarjoamaa varmaa toivoa Jumalan jatkuvasta huolenpidosta ja rakkaudesta. Matteuksen evankeliumi alkaa Jeesuksen, Emmanuelin, syntymällä (”Jumala kanssamme”) ja päättyy ylösnousseen Herran lupaukseen siitä, että Hän on kanssamme aina, maailman loppuun asti. Jumala on kanssamme elämän matkan jokaisella askeleella johdattaen meitä, samalla tavoin kuin entisaikojen profeettoja, maallisen vaelluksemme päämäärään. Hänen huolenpitonsa kestää ”aikojen loppuun asti”: taivas ja maa katoavat, mutta Hänen rakastava huolenpitonsa meitä kohtaan ei katoa. Ankkuri on varhaisista ajoista lähtien kuvannut kristillistä toivoa, ilmaisten että sen vakaa perusta on Jumalan lupauksissa, jotka ovat täyttyneet Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Koska luottamuksemme on Jumalassa eikä tässä maailmassa tai itsessämme, otamme mielellämme vastaan Jeesuksen kutsun seurata Häntä, emmekä menetä rohkeuttamme elämän vaikeuksissa, pettymyksissä ja tappioissa. Vahvistakoon toivomme ylösnousseeseen Kristukseen meitä jokaisella askeleellamme matkalla kohti ikuisen elämän täyteyttä".

27/04/2017 12:26