Social:

RSS:

Vatikaanin Radio

Paavin ja kirkon ääni maailmalla

Kieli:

Paavi Franciscus \ Vastaanotot ja Angelus

Paavi: Rohkenemme kutsua Jumalaa Isäksi

Paavi jatkoi kristillisen toivon käsittelyä keskiviikon yleisvastaanotolla. - ANSA

07/06/2017 14:40

Toivomme perusta on Jumalassa, joka on Isä, totesi paavi yleisvastaanotollaan keskiviikkona 7. kesäkuuta. Ohessa tiivistelmä paavin puheesta:

Rakkaat veljet ja sisaret, opetussarjassamme kristillisestä toivosta keskitymme tänään toivomme perustaan, Jumalaan Isänä. Kun opetuslapset pyysivät, että Jeesus opettaisi heitä rukoilemaan, Jeesus kehotti heitä kutsumaan Jumalaa ”meidän Isäksemme”. Tässä näkyy kristinuskon tuoma suuri uskonnollinen mullistus: Pelastajamme kehotukseen perustuen tohdimme puhutella täysin tuonpuoleista ja kokonaan pyhää Jumalaa rakastavana Isänä, luottaen häneen täydellisesti kuin lapsi. Vertauksella laupiaasta isästä, joka ottaa tuhlaajapojan vastaan ja antaa kokonaan anteeksi, Jeesus kertoo meille Isän rakkaudesta, jolla ei ole ehtoja.

Kirjeissään pyhä Paavali toistaa kahdesti Jeesuksen rukouksessaan käyttämän alkuperäisen arameankielisen sanan ”abba” (vrt. Room. 8:15; Gal. 4:6). Jumalan lapsiksi Pyhässä Hengessä otettuina meillä on osallisuus Jeesuksen ja Isän väliseen läheiseen suhteeseen. Tässä on perusta varmalle toivollemme Jumalan pelastavasta avusta. Olkaamme vakuuttuneita, kun päivittäin rukoilemme Isä meidän –rukouksen,  että laupiaassa rakkaudessaan taivaallinen Isämme pitää meistä huolen, vastaa pyyntöihimme eikä koskaan hylkää meitä.

07/06/2017 14:40