Social:

RSS:

Vatikaanin Radio

Paavin ja kirkon ääni maailmalla

Kieli:

Kirkko \ Kirkko Maailmassa

Mediator Dei 70 vuotta

Paavi Pius XII julkaisi kiertokirjeen Mediator Dei 20. marraskuuta 1947. - ANSA

16/11/2017 09:36

Paavi Pius XII:n Mediator Dei -kiertokirjeen julkaisemisesta tulee 20. marraskuuta kuluneeksi 70 vuotta. Mediator Dei on yksi tärkeimmistä liturgiaa käsittelevistä paavillisista kiertokirjeistä.

Kiertokirjeessä paavi Pius XII tarkastelee liturgian luonnetta ja kysymystä inhimillisen ja jumalallisen suhteesta liturgiassa. Paavi toteaa, että liturgian tutkimus itsessään on hyödyttänyt kirkkoa, mutta myös väärinkäsityksiä on päässyt syntymään. Kiertokirje käsittelee laajasti esimerkiksi sitä, missä mielessä pappi uhraa messussa, sekä sitä, missä mielessä ihmiset uhraavat ja osallistuvat tähän uhriin.

”Siten, rakkaat veljet, kaikkien uskovien tulisi olla tietoisia siitä, että eukaristian uhriin osallistuminen on heidän päätehtävänsä ja suurin arvonsa; eikä passiivisesti ja välinpitämättömästi, sydän toisaalla ja mieli muita pohtien, vaan niin intensiivisesti ja keskittyen, että he voivat samaistua Ylipappiinsa, kuten apostoli sanoo: ’Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli’ (Fil. 2:5): Hänen kanssaan ja Hänen kauttaan tuokoot he uhrinsa ja yhdistyneenä Häneen antakoot itsensä” (Mediator Dei, 80).

Mediator Dei on laajin paavin julkaisema kiertokirje liturgiasta. Monet sen ilmaisemat ajatukset esitetään Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen Sacrosanctum Concilium (1963) asiakirjassa. Uudemmista asiakirjoista esimerkiksi Redemptionis Sacramentum (2004) viittaa kiertokirjeeseen useasti.

16/11/2017 09:36